Start
    Om arkivet
    Om søgefunktionen
    For slægtsforskere
    Billeder
    Udstillingsskabet

Om arkivet.
Arkivet er, som det fremgår af navnet, et lokalarkiv for Grene sogn, som omhandler følgede ejerlav: Billund, Ankelbo, Sdr. Elkjær, Krog, Grene, Silkeborggårde, Løvlund og Plougslund.
Arkivet ligger i Billund Centret på Hans Jensensvej 6. Arkivet er beliggende i centrets nordøstlige hjørne, ved indgangen til musikskolen.
Åbningetiden er hver tirsdag fra kl. 10:00 til 12:00 og fra 19:00 til 21:00, dog med undtagelse af juli måned og højtiderne.
Arkivalierne er tilgængelige på arkivet efter arkivlovens regler. De tilgængelige arkivalier kan kopieres, bileder scannes o.l. ved henvendelse til arkivet.

Bestyrelsen.
Bag arkivet står en bestyrelse, der består af 5 personer. Bestyrelsen tager vare på det økonomiske og er behjælpelige med arbejdet på arkivet.
Det er bestyrelsen, der vælger arkivlederen og som arkivlederen er ansvarlig overfor. Bestyrelsen: Leif Damsgaard, formand Knud Høiberg, næstformand Georg Landbo, kasserer Maria Friis, sekretær

Kontakt.
Hvis vi kan hjælpe, gør vi det gerne.
Arkivleder: Linda Nielsen.
Mail: grenearkiv@godmail.dk eller bln@bbsyd.dk
Telefon i åbningstiden : 21 35 44 72

Historiske artikler

Billund fra 1454 til 1800
En farverig dame i Billunds historie
Billund Foderstof- og gødningsforening
Portræt : Victor Christensen
Erhvervsstenen i Billund 

Grene Lokalhistoriske Arkiv