Arkivet

Grene sogn var tidligere et tyndt befolket sogn med spredte gårdbebyggelser. I dag er sognet i høj grad domineret af Billund by.

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn drives på frivillig basis. Det ledes af en styrelse som udpeges af Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn. Som daglig arkivleder er udpeget Linda Nielsen.

Udgangspunktet for arbejdet er en strategi vedtaget i 2020. Strategien dækker såvel arkiv som forening. Du vil kunne finde såvel vedtægter som strategi på hjemmesiden.

På arkivet har du mulighed for at få hjælp til at finde såvel dokumenter som billeder, du er interesseret i. Du kan også få hjælp til slægtsforskning.

Arkivet modtager meget gerne dokumenter, billeder, video, smalfilms, dias og genstande som kan være med til at belyse sognets historie. Materiale fra nutiden, der er interessant at bevare til fremtiden, er vi ligeledes meget interesseret i at få. Kom med det i åbningstiderne eller kontakt os. Se nederst.

Arkivalierne er tilgængelige på arkivet efter arkivlovens regler.