Historiske artikler

Sønder Elkjær ejerlav. I serien af hæfter om de forskellige ejerlav i Grene sogn er turen nu kommet til Sønder Elkjær ejerlav. Denne gang er der dog ikke tale om et hæfte, men historien findes i stedet for på vores hjemmeside. Her vil du kunne finde de enkelte matriklers historie samt billedmateriale. Historien om ejerlavet er forfattet af Linda Nielsen.

Billund forsamlingshus. Billund Forsamlingshus startede i 1939 og indtil det lukkede i 1972 blev det bl.a. brugt til gymnastik, dans, gåse- og andespil samt juletræsfester. Forsamlingshuset blev lejet ud til private fester såsom fødselsdage, svendegilder, bryllupper mm.

Billund og skolegang i gamle dage. Martha Nielsen var gennem mange år lærerinde (det hed det dengang) i Billund. Hun døde i 2004 næsten 100 år gammel. Hun har skrevet om det gamle Billund, om skolegang fra hun blev ansat i 1928 indtil sin pensionering i 1976, og om hvordan skolen blev udbygget gennem perioden.

En morsom historie om Mathisen. Mathisen boede dog ikke i Grene Sogn, men i Vorbasse eller Fitting. Men derfor er historien sjov alligevel. Mathisen har ikke været en kedelig person!

Vinduesbue fra Grene gamle kirke

Hovedgaden 33 Billund. Foran Hovedgaden 33 (tandlæge Lolk) står en vinduesbue fra Grene gamle kirke. Vi bringer historien om vinduesbuen og huset.

Gammelbro. En lille historie omkring gadenavnet Gammelbro og den historie, der knytter sig til stedet.

Anders Ovesen var kromand i Billund 1843-1907. Han blev en meget betydende person for Grene Sogns udvikling. Han drev kroen, var posthus, var købmand, var i sognerådet, sad i flere lokale bestyrelser mmm. Han var kort sagt en meget driftig mand.

Engelsk bomberfly blev nedskudt den 27. april 1945. Det blev tvunget til nødlanding i Plougslund Mose efter en nedkastningsmission. Nødlandingen skete tæt ved rastepladsen på højre side på koldingvejen syd for Billund, hvor du finder mindeparken med sten og propel

Historie fra 1951-1958. Om evakuering i tilfælde af krig. Historie fra Grene Kommune 1951-1958. Evakueringsplanen skulle etableres med udgangspunkt i civilforsvarsloven, der trådte i kraft 1. april 1949. Læs bl.a. om baggrunden, evakueringsplanen og hjælpestationer i området.

Erhversstenen
Erhvervsstenen

Erhvervsstenen: Artiklen omhandler en kreativ måde at skaffe penge til ungdomsarbejdet på. Stenen findes foran Billund centret under de store træer.

Billund fra 1454 til 1800 fortæller om det gamle bondesamfund i Billund, deres gårde og beboere.

En farverig dame i Billunds historie. Artiklen handler om Anna Gjordsdatter. Hun var svigermor til Knud Brahe til Engelsholm, men boede i en årrække omkring 1600 i Billund. Hun var en stridbar dame.

Billund foderstof og gødningsforening. Andelstanken stod stærkt her i første halvdel af 1900-tallet. Her hører vi om hvor svært det kan være, og hvordan en sammenfletning med brugsens aktiviteter gav problemer.

Victor Christensen var en kendt person i Billund og byens liv. Han har arbejdet for LEGO, han har været aktiv i idrætslivet og meget mere.

Pastor Brus var præst i Grene sogn i 35 år. Han har omkring 1945-1950 skrevet om sognets historie fra oldtiden og frem. Skriftet handler ikke kun om kirkelige forhold, men fortæller også meget om livet i det fattige sogn gennem tiderne.

Et gammelt skrift fra 1868 fortæller om Slav herreds historie, og de mange 1600-tals kriges påvirkning af befolkningen. Vi hører også om kartoffeltyskerne, omskiftelige ejerforhold, sognene og kirkerne, adel og bønder og meget mere.

Brugsen var en af de første butikker i Billund. Skriftet fortæller om dens trængsler og succeser, men fortæller også meget om udviklingen i byen over de hundrede år.