Historiske artikler

Billund fra 1454 til 1800 fortæller om det gamle bondesamfund i Billund, deres gårde og beboere.

Artiklen handler om Anna Gjordsdatter. Hun var svigermor til Knud Brahe til Engelsholm, men boede i en årrække omkring 1600 i Billund. Hun var en stridbar dame.

Andelstanken stod stærkt her i første halvdel af 1900-tallet. Her hører vi om hvor svært det kan være, og hvordan en sammenfletning med brugsens aktiviteter gav problemer.

Victor Christensen var en kendt person i Billund og byens liv. Han har arbejdet for LEGO, han har været aktiv i idrætslivet og meget mere.

Artiklen omhandler en kreativ måde at skaffe penge til ungdomsarbejdet på.

Pastor Brus var præst i Grene sogn i 35 år. Han har omkring 1945-1950 skrevet om sognets historie fra oldtiden og frem. Skriftet handler ikke kun om kirkelige forhold, men fortæller også meget om livet i det fattige sogn gennem tiderne.

Et gammelt skrift fra 1868. Fortæller om herredets historie, og de mange 1600-tals kriges påvirkning af befolkningen. Vi hører også om kartoffeltyskerne, omskiftelige ejerforhold, sognene og kirkerne, adel og bønder og meget mere.

Brugsen var en af de første butikker i Billund. Skriftet fortæller om dens trængsler og succeser, men fortæller også meget om udviklingen i byen over de hundrede år.