Historiske artikler

Anders Ovesen var kromand i Billund 1843-1907. Han blev en meget betydende person for Grene Sogns udvikling. Han drev kroen, var posthus, var købmand, var i sognerådet, sad i flere lokale bestyrelser mmm. Han var kort sagt en meget driftig mand.

Engelsk bomberfly blev nedskudt den 27. april 1945. Det blev tvunget til nødlanding i Plougslund Mose efter en nedkastningsmission. Nødlandingen skete tæt ved rastepladsen på højre side på koldingvejen syd for Billund, hvor du finder mindeparken med sten og propel

Historie fra 1951-1958. Om evakuering i tilfælde af krig. Historie fra Grene Kommune 1951-1958. Evakueringsplanen skulle etableres med udgangspunkt i civilforsvarsloven, der trådte i kraft 1. april 1949. Læs bl.a. om baggrunden, evakueringsplanen og hjælpestationer i området.

Erhvervsstenen

Erhvervsstenen: Artiklen omhandler en kreativ måde at skaffe penge til ungdomsarbejdet på. Stenen findes foran Billund centret under de store træer.

Billund fra 1454 til 1800 fortæller om det gamle bondesamfund i Billund, deres gårde og beboere.

En farverig dame i Billunds historie. Artiklen handler om Anna Gjordsdatter. Hun var svigermor til Knud Brahe til Engelsholm, men boede i en årrække omkring 1600 i Billund. Hun var en stridbar dame.

Billund foderstof og gødningsforening. Andelstanken stod stærkt her i første halvdel af 1900-tallet. Her hører vi om hvor svært det kan være, og hvordan en sammenfletning med brugsens aktiviteter gav problemer.

Victor Christensen var en kendt person i Billund og byens liv. Han har arbejdet for LEGO, han har været aktiv i idrætslivet og meget mere.

Pastor Brus var præst i Grene sogn i 35 år. Han har omkring 1945-1950 skrevet om sognets historie fra oldtiden og frem. Skriftet handler ikke kun om kirkelige forhold, men fortæller også meget om livet i det fattige sogn gennem tiderne.

Et gammelt skrift fra 1868 fortæller om Slav herreds historie, og de mange 1600-tals kriges påvirkning af befolkningen. Vi hører også om kartoffeltyskerne, omskiftelige ejerforhold, sognene og kirkerne, adel og bønder og meget mere.

Brugsen var en af de første butikker i Billund. Skriftet fortæller om dens trængsler og succeser, men fortæller også meget om udviklingen i byen over de hundrede år.