Krog Skole 1919

Grene-Grindsted sogneråd besluttede i 1890 at nedlægge skolen i Ankelbo og i stedet for bygge skoler i Billund (“Den Gamle Skole”), Krog og Hinnum. Krog Skole minder meget om den gamle skole i Billund med et klasseværelse og lærerbolig i samme bygning. Krog Skole blev nedlagt 1970.

Billund Hotel 1958

Billedet viser Billund Hotel (i dag Hotel Refborg) således som det så ud i 1958. I det nederste højre hjørne ses den gamle købmandsgård, og til højre for hotellet ses et hjørne af Hennesgård (hvor ABC Lavpris ligger nu). Bemærk at området bag hotellet er uden bebyggelse. Vejen går til Hejnsvig. (Kilde: Det Kgl. Bibliotek)