Skrædder i den gamle brugs

Skrædderens hus

Niels Jensen var den første skrædder, der åbnede butik i den gamle brugs på Hovedgaden, der hvor nu systemhuset ligger. Forretningen lå der fra 1909 til 1919. Kom og læs/se mere om skræddere og andre butikker fra 1909 til 1980 i udstillingsskabet udenfor Lokalhistorisk Arkivs kontor i Billund Centret.

Anders Ovesen var kromand i Billund 1843-1907

Maren og Anders Ovesen

Landmand, kroejer, købmand, handelsmand og brevpostsamler. Medlem af bestyrelsen i mejeriet og Grindsted/Grene sogneråd. Han blev gift for anden gang med Maren Hessel Nielsen. Læs hele historien her: https://grenelokalarkiv.dk/historiske-artikler/