Ny bestyrelse og styrelse mm

Efter generalforsamlingen har den valgte bestyrelse for Lokalhistorisk Forening for Grene sogn nu fordelt posterne i bestyrelsen og udpeget en ny styrelse for Lokalhistorisk Arkiv. Du finder navne på bestyrelsen under Lokalhistorisk Forening samt navne på Styrelsen under arkivet.

Ligeledes finder du de tre godkendte beretninger: Arkivet, Den Gamle skole og Lokalhistorisk Forening på hjemmesiden.