Ny bestyrelse og styrelse mm.

Efter generalforsamlingen har den valgte bestyrelse for Lokalhistorisk Forening for Grene sogn nu fordelt posterne i bestyrelsen og udpeget en ny styrelse for Lokalhistorisk Arkiv.

Bestyrelsen: www.grenelokalarkiv.dk/bestyrelsen

Styrelsen:  www.grenelokalarkiv.dk/arkivet/styrelsen

Du kan her læse de tre godkendte beretninger for 2022.

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn: www.grenelokalarkiv.dk/arkivet

Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn: www.grenelokalarkiv.dk/lokalhistorisk-forening

Den Gamle Skole:  www.grenelokalarkiv.dk/den-gamle-skole