Nyhedsbrev januar 2023

Kære medlemmer af Lokalhistorisk Forening.

Rigtig godt nytår til alle og tak for opbagningen i året der er gået.

Vi har nu nogle nyheder til jer. Først vil vi på forhånd gøre opmærksom på, at vi afholder generalforsamling den 20. februar i Billund Centret, Cafe Bonita kl. 19.oo. Efter generalforsamlingen og kaffen er det lykkedes os at få Ebbe Olesen til at komme og fortælle om sin 50 år lange tid som forretningsdrivende i Billund. Vi er opmærksomme på, at det kan få flere end normalt til at komme den aften, og da Cafeen ellers er lukke, skal vi have kaffe udefra, derfor vil det være fint, hvis I giver en tilbagemelding om deltagelse på vores mail. , så vi får bestilt nok kage og kaffe.

Næste punkt er udflugten. Efter det gode resultant sidste år, hvor vi lovede at vi ville prøve at arrangere en udflugt til ReganVest i Himmerland (ReganVest er det store underjordiske bunkeranlæg, der er bygget under den kolde krig, og som var beregnet til at rumme regenten og regeringen, hvis krigen blev varm. Altså stedfortræder for Amalienborg og Christiansborg). Det er lykkedes os at få 40 billetter, men først til den 25. maj. Anlægget kan kun besøges ved guidet rundgang med 10 personer på hvert hold, altså er der kun plads til 40 på turen. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at besøge anlægget i kørestol og med rollator, da der er smalle gange og trapper, desuden er rundgangen på ca. 2 km. og taget ca. 1½ time. Dette kan selvfølgelig give nogen begrænsninger, men vi håber dog på nok tilslutning. Det er allerede muligt at tilmelde sig på mail til , huske at oplyse for- og efternavn, telefonnummer og hvor mange pladser der ønskes. Turen koster 600 kr. og det beløb indeholder bus, kaffe ud- og hjem, rundgang og frokost. Tag gerne venner og naboer med, turen er åben for alle men bliver ikke averteret i dagspressen.

Til sidst om Arkivet og renoveringen af centret. Her er det intet nyt, efter vores møde med kommunen, hvor vi gav udtryk for, at det de tilbød os ikke kunne accepteres, er sagen gået tilbage til arbejdsgruppen, som vi afventer nyt fra. Indtil videre sker der formentlig ikke mere før efter sommerferien.

Nyt herfra kommer efter den 15. marts, når vi har besøgt ReganVest, det vil blive yderlige info. Om udflugten.

På foreningens vegne. Linda