Nyhedsbrev Maj 2023.

Lidt nyt fra Lokalhistorisk Forening og Arkiv.

Foreningen: torsdag den 25. maj er det tid til årets udflugt, der i år går til ReganVest i Himmerland. Turen har for længst været udsolgt, så vi kan i år melde en fuld bus.

Turen starter på Idrætscentret/Billund Skolens parkeringsplads kl. 9.00 og vi forventer at være hjemme igen mellem kl. 17 og 18. På den p.plads er der fri parkering og bedre adgangsforhold, derfor starter vi der.

Hvis nogen af jer, der er tilmeldt pludselig ikke får mulighed for at deltage alligevel, er det ønskeligt, at I hurtigst mulig melder fra, helt op til dagen før, da vi har flere på venteliste.

Arkivet: Som I nok har set i dagspressen og på sociale medier, er brugerne af Billund Centret ikke tilfredse med planerne til den renovering af Centret, der er planlagt. Det er vi heller ikke. Vores fjernarkiv skal laves til børnebiograf og vi skal flyttes til den anden ende Centret, hvor der er problemer med fugt. Desuden får rummet en sådan form, at vore reoler ikke kan være der. Hvad det betyder for vores fremtidige arbejde ved jeg på nuværende tidspunkt ikke.

Vi skal blive i de 17.5 kvadratmeter vi har nu som kontor, så vi forsøger at udnytte pladsen anderledes og flytter rundt. Det håber vi bliver bedre. I er velkomne til at komme forbi og se forandringerne.

Der er ny udstilling i udhængs skabet. Det nye tema er noget af det, der skete i 1963. Læg vejen forbi og se, om vi er enige, og få frisket hukommelsen op. Den vil være der til midt i juni.

Udstillingen om Billund Centrets historie bliver fjernet om kort tid.

Arkiv leder Linda Nielsen